ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน และเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Download เอกสาร

เอกสารประกวดราคายูนิตทำฟันและเตียงผ่าตัด

รายละเอียดคุณลักษณะยูนิตทำฟัน

รายละเอียดคุณลักษณะเตียงผ่าตัด

ราคากลางยูนิตทำฟัน

ราคากลางเตียงผ่าตัดทั่วไป

1 ต.ค. 61 นโยบายยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก

bannermoph

TO BE NUMBER ONE

bannertobe

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"