ประกวดราคาก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสาร

แบบก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ  7-8

เอกสารสอบราคาบ้านพัก 7-8

ราคากลางบ้านพัก ระดับ 7-8

1 ต.ค. 61 นโยบายยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก

bannermoph

TO BE NUMBER ONE

bannertobe

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"