ประกาศสอบราคา ก่อสร้าง สถานีอนามัยทดแทน ที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่  075-343409 ต่อ 224 หรือ ที่เว็บไซต์ http://www.nakhonsihealth.org/ 

เอกสาร Dowload

ราคากลาง_สอ.ปากนคร.pdf

ประกาศสอบราคา_สอ.ปากนคร.pdf

1 ต.ค. 61 นโยบายยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก

bannermoph

TO BE NUMBER ONE

bannertobe

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"