ข่าวประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช


ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ( e-gp ) http://www.gprocurement.go.th

ตั้งแต่วันที 4 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 13  ธันวาคม 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกาศประกวดราคา

เอกสารประกวดราคา

 

 

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ( e-gp )  http://www.gprocurement.go.th

  ตั้งแต่วันที ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ถึง  วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อบรรทุก (ดีเซล) ขนาด  1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี. หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110  กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน  2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  พร้อมหลังคาไฟเบอร์  กลาสหรือเหล็ก (รพสต.บ้านไสใหญ่) จำนวน  1  คัน  โดยวิธีคัดเลือก

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ( e-gp )  http://www.gprocurement.go.th

  ตั้งแต่วันที ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ถึง  วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

Download 

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

 

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"