ข่าวประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ

ประกาศก่อสร้างทางเดินเชื่อมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 075-343409 ต่อ 225 หรือ  ทางเว็บไซต์  http://www.nakhonsihealth.org

ประกาศ

เอกสารประกวดราคา

 

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางยวน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Download

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง
เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขายทอดตลาดซากเรือ สธ.อ่าวไทย 1 จำนวน 1 ลำ

เอกสารแนบ

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"