ข่าวประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุข อำเภอบางขัน ต.ลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเคี่ยมงาม ต.ลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอเป็นอาคารคสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอช้างกลาง ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถลุงทอง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

เอกสารแนบ

ร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักระดับ 7- 8 ที่ สสอ.จุฬาภรณ์

แผนจัดจ้าง   ร่างเอกสารประกวดราคา    ร่างประกาศ 

 

 

เนื้อหาอื่นๆ...

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"