รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 (แบบ สขร.1) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Download

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

 

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"