ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเคี่ยมงาม ต.ลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"