ประกาศก่อสร้างที่ทำการสถานีอนามัย  ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเคี่ยมงาม ต.ลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

ประกาศ   เอกสารประกวดราคา

 

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"