ประกาศก่อสร้างอาคารสาธารณสุขอำเภอบางขัน ต.ลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

ประกาศ     เอกสารประกวดราคา

 

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"