ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง (ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถลุงทอง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง

เอกสารแนบ

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"