ข่าวประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

ประกาศก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 22 ห้อง  12 ครอบครัวที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศเอกสารประกวดราคา

ประกาศก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 7- 8 ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์

เอกสารแนบ1   เอกสารแนบ2

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24  ห้อง ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนจัดจ้าง      ร่างประกาศ     ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุข อำเภอบางขัน ต.ลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ

เนื้อหาอื่นๆ...

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"