ข่าวประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง
เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางยวน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

Download

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางยวน ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขายทอดตลาดซากเรือ สธ.อ่าวไทย 1 จำนวน 1 ลำ

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  6  รายการ   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ