สำนักงานคณกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561

รายละเอียด

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"