สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ขอนแก่น 

ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"