บริษัท อรินแคร์ จำกัด ได้มีการจัดงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีชื่องานว่า

"THAILAND PHARMACY SUMMIT 2018 (CPE 3 หน่วยกิจ)

คือ งานชุมนุมสัมมนาด้านเภสัชกรรม และอุตสาหกรรมยายุคใหม่

รายละเอียด

 

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"