ข่าวประชาสัมพันธ์ ภายใน สสจ.นศ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เอกสารแนบ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นรายละเอียดตามประกาศประกาศรับย้ายข้าราชการหนังสือประชาสัมพันธ์เอกสารดาวโหลดใบขอย้ายใบสมัคร

 แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ ได้ปรับปรุงใหม่ แจ้งมาเพื่อทราบและกรุณาแจ้งจนท.ในกลุ่มงานของท่านด้วย 

Download

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"