ข่าวประชาสัมพันธ์ ภายใน สสจ.นศ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นรายละเอียดตามประกาศประกาศรับย้ายข้าราชการหนังสือประชาสัมพันธ์เอกสารดาวโหลดใบขอย้ายใบสมัคร

 แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ ได้ปรับปรุงใหม่ แจ้งมาเพื่อทราบและกรุณาแจ้งจนท.ในกลุ่มงานของท่านด้วย 

Download

ผู้ที่มาช่วยราชการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มีความประสงค์จะเลือกตั้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ให้มาแจ้งรายชื่อที่  คุณปาริชาต สุทธิบูรณ์ งานการเงินและบัญชี ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 และผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในการเลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์สามารถ Dowload แบบฟอร์มตามแนบท้ายประกาศนี้ และส่งที่งานการเงินและบัญชี ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

เอกสารแนบ

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"