กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครศรีธรรมราช

โทร. 0-7534-3409 ต่อ 322

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"

1 ต.ค. 61 นโยบายยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก

bannermoph

TO BE NUMBER ONE

bannertobe