ชี้แจงการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 182 ฉบับที่ 392 ฉบับที่ 394 และคำชี้แจง  เอกสารแนบ

1 ต.ค. 61 นโยบายยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก

bannermoph

TO BE NUMBER ONE

bannertobe

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"