ด้วย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดยศูนย์การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร รุ่นที่ 12 ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลซ ถนนประดิพันธ์ เขตพญาไทย กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดการอบรม 6 สัปดาห์ แบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้

ระยะที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ( 2 สัปดาห์ / 80 ชั่วโมง)

ระยะที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561 ( 2 สัปดาห์ / 80 ชั่วโมง) ฝึกจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพ                การพยาบาล ณ สถานที่ปฏิบัติงานของตนเอง

ระยะที่ 3 วันที่ 11-22 มิถุนายน 2561 ( 2 สัปดาห์ / 80 ชั่วโมง)

     หากสนใจที่จะสมัครสามารถติดต่อหรือขอดูรายละเอียดได้ที่ www.thainurse.org E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

1 ต.ค. 61 นโยบายยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก

bannermoph

TO BE NUMBER ONE

bannertobe

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"