สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับย้าย รับโอนข้าราชการไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป รายละเอียดคลิกตามประกาศ

ประกาศ 1
ประกาศ 2

เอกสารประกอบการคัดเลือก

แบบใบสมัคร

ใบขอย้าย

ใบขอโอน