ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ/นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ/นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รายละเอียดตามประกาศที่แนบ แนบ 1 แนบ 2 หนังสือนำส่ง เอกสารประกอบการคัดเลือก แบบใบสมัคร ใบขอย้าย