kpsj3

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรายชื่อตามประกาศที่แนบประกาศแนบ2

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"