kpsj3

covid

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โรงพยาบาลปากพนัง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง พนักงานเปล

ประกาศฯ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งสูงขึ้น รายละเอียดตามประกาศนี้

ประกาศรับย้าย

ประกาศเลื่อนข้าราชการ

เอกสารประกอบการคัดเลือก

ใบสมัคร

ใบขอย้าย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดแนบ

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานแปล โรงพยาบาลปากพนัง

รายละเอียด

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรง

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ รพ.สต.บ้านร่อน สสอ.ลานสกา

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ รพ.สต.บ้านทุ่งแย้ สสอ.เมือง

ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2563

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

ใบสมัครฯ

ใบขอย้าย

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข    2 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2563 
ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่

รายละเอียด 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง พนักงานเปล

ตั้งแต่วันที่ 9 -13 มีนาคม 2563

ณ โรงพยาบาลปากพนัง

รายละเอียด

นายแพทยจรสพงษ สขกร

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สสจ.นศ.

กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

66008239 2365507906997892 2020048107152080896 o

รวมภาพกิจกรรมชาว สสจ.นศ.

TO BE NUMBER ONE

bannertobe

Download เอกสารแนวทางฯและแบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุนฯ ปี พ.ศ.2564

qrcode_4.png

DOWNLOAD เอกสาร คปสจ.

qrcode 3

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"

ระบบงาน สสจ.นครศรีธรรมราช

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

303889
วันนี้วันนี้96
เมื่อวานเมื่อวาน1043
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้49
เดือนนี้เดือนนี้23997
ทั้งหมดทั้งหมด303889