posit1 pdc

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างประจำเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่

- ตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ ส 2 โรงพยาบาลชะอวด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

  จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส 2 โรงพยาบาลปากพนัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดตามประกาศ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดตามประกาศ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสรายละเอียดตามประกาศ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปรายละเอียดตามประกาศแนบ

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

เข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 

> > > ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เนื้อหาอื่นๆ...

ค่านิยม สสจ.นครศรีธรรมราช

 "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจบริการ"