Sun10022016

Last update03:30:14 AM GMT

Back หน้าแรก

วสส.ชลบุรีจัดประชุมวิชาการ

  • PDF

สมาคมศิษย์เก่าชลบุรีทุกหลักสูตร จัดประชุมวิชาการ ประขำปี 2557 เรื่องวิชาชีพสาธ ารณสุข สู่ยุคอาเชี่ยน ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมย. 57 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทยา ชลบุรี ค่าลงทะเบียน คนละ 2,700 บาท ภายในวันที่ 4 เมย. 57 สนใจโทร 038-275663-5 ต่อ 155

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา

You are here หน้าแรก