Sun10022016

Last update03:30:14 AM GMT

Back หน้าแรก

ขอเชิญอบรมเวชปฎิบัติ(การรักษาโรคเบื้องต้น)

  • PDF

วพ.สุราษฎร์ธานี กำหนดจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฎิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รับ 60 คน ระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างวันที่ 17 กพ. -13 มิย. 57 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.bcnsurat.acth หรือสอบถามข้อมูลได้ที่คุณมาริษา นาคพี่น้อง โทร 077-287816 ต่อ 222

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา

You are here หน้าแรก