Mon02082016

Last update12:36:13 AM GMT

Back หน้าแรก

วสส.ยะลาจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ

  • PDF

วสส.ยะลาจัดประชุมวิชาการ "พัฒนาสุขภาพชุมชนและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติปี 2556 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมย. 2556" ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.yala.ac.th/research1

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา

You are here หน้าแรก