Fri05272016

Last update08:22:35 PM GMT

Back หน้าแรก

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ

  • PDF

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจะขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน๓คัน โดยกำหนด ให้ผู้สนใจร่วมประมูลทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดติดต่อสอบถามรายละเอียดและทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ นั้น

You are here หน้าแรก