Mon09262016

Last update03:11:16 AM GMT

Back หน้าแรก

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ยกเลิกขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ

  • PDF

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจะขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน๓คัน โดยกำหนด ให้ผู้สนใจร่วมประมูลทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดติดต่อสอบถามรายละเอียดและทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ นั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา

You are here หน้าแรก