Sun11232014

Last update09:16:15 PM GMT

Back หน้าแรก

ขอส่งสำเนาคำสั่งปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

  • PDF

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งสำเนาคำสั่งปรับเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

You are here หน้าแรก