Mon03302015

Last update09:06:04 PM GMT

Back หน้าแรก

ขอเชิญประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฏาคม 2555

  • PDF

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฏาคม 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  สนใจติดต่อสอบถามได้ที่  www.dmsc.moph.go.gh/webroot/crc/main.asp

You are here หน้าแรก