Sat10012016

Last update03:30:14 AM GMT

Back หน้าแรก

ขอเชิญประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฏาคม 2555

  • PDF

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฏาคม 2555 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี  สนใจติดต่อสอบถามได้ที่  www.dmsc.moph.go.gh/webroot/crc/main.asp

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา

You are here หน้าแรก